Věčný žid

Stáhnout Věčný žid
Shlédnout Věčný žid

Věčný žid (1940) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Věčný žid (1940):

Produkce pověstného filmu „Der Ewige Jude“ je dnes zakázána a tento film může být
promítán pouze za splnění předem stanovených podmínek. Film Věčný Žid je jedním z názorných prostředků, na kterých lze demonstrovat přípravu holocaustu nacistickým režimem. Protože tento film má silný propagandistický obsah, může být uváděn pouze na uzavřených vědeckých seminářích a musí být doprovázen vysvětlujícím komentářem. V Německu se toto omezení týká asi 40 filmů vzniklých v období 1933 – 1945. Režisér Fritz Hippler označil tento film po skončení války jako „Negaci všeho
lidského a humánního“. Při jeho premiéře dne 28. 11. 1940 hovořil však v této souvislosti o „symfonii odporu a hrůzy“.Věčný Žid je druhem štvavé propagandy proti příslušníkům židovského národa, který
nebyl jiným filmem nikdy překonán. Je považován historiky jako část propagandistické přípravy na tzv. řešení židovské otázky. Velký podíl na vzniku tohoto filmu měl ministr propagandy Joseph Goebbels, který v říjnu 1939 nařídil zhotovit tento antisemitský propagandistický film.Der ewige Jude se v období Třetí říše promítal ve dvou verzích: 1. verzi pro dospělé,
2. verzi pro děti (byla promítána od 16 hodin a neobsahovala scény rituálního
podřezávání dobytka). Taktika snahy o „odlidštění“ nepřítele: „znázornění lidí, kteří už nejsou lidmi, nýbrž zvířata nebo obtížní hmyz, který může být a musí být zničen.“ (Hans Jürgen Brandt)Peter Bucher označuje tento film jako „osvětový film, s jehož pomocí měly být připraveny a provedeny plánované deportace.“ Film sám sebe nazývá dokumentárním, o dokumentární film se ale nejedná, nýbrž pouze o krajně tendenční kompilaci, která byla vytvořena z různých materiálů:1. Filmový materiál z polských ghett, který byl pořízen v říjnu 1939 – zobrazení chudoby panující v lidmi přeplněných ghettech2. Prosionistické filmové záběry z Palestiny, které ale byly použity v jejich protikladném smyslu3. Ukázky z hraných filmů (Německo, USA), původní komentář se stal objektem manipulace4. Trikové záběry – které měly znázornit diasporu Židů5. Fotografie – z archivu Institutu pro studium židovské otázky(4daPeace)

Informace o filmu Věčný žid

Režie:

Fritz Hippler

Scénář:

Eberhard Taubert

Hrají:

Harry Giese (a.z.), Rosa Luxemburg (a.z.), Max Reinhardt (a.z.), Rosa Valetti (a.z.), Curt Bois (a.z.), Charles Chaplin (a.z.), Albert Einstein (a.z.), Adolf Hitler (a.z.), Mona Maris (a.z.), Ernst Lubitsch (a.z.), Peter Lorre (a.z.), Kurt Gerron (a.z.)

Věčný žid (1940) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Věčný žid na ČSFD

53%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/101170-vecny-zid/Incheonsangryukjakjeon

Stáhnout Incheonsangryukjakjeon
Shlédnout Incheonsangryukjakjeon

Incheonsangryukjakjeon (2016) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Incheonsangryukjakjeon (2016):

Informace o filmu Incheonsangryukjakjeon

Režie:

Jae-han Lee

Scénář:

Jae-han Lee, Man-hee Lee

Hudba:

Dong-joon Lee

Hrají:

Jeong-jae Lee, Liam Neeson, Beom-soo Lee, Se-yeon Jin, Joon-ho Jeong, Cheol-min Park, Byeong-ok Kim, Seon-ah Kim, Yeong-ae Kim, Seong-woong Park, Hyeok Seong

Incheonsangryukjakjeon (2016) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Incheonsangryukjakjeon na ČSFD

58%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/68458-incheonsangryukjakjeon/Mayerling

Stáhnout Mayerling
Shlédnout Mayerling

Mayerling (1968) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Mayerling (1968):

Příběh tragické lásky korunního prince Rudolfa Habsburského k baronese Marii Vetserové. Rudolf, který hledal zapomnění na své manželství bez lásky s belgickou princeznou Stefanií v nesčetných milostných avantýrách, který se marně pokoušel prosadit ve zkostnatělém Rakousku-Uhersku pokrokovější ideje a byl proto v neustálých sporech se svým otcem, císařem Františkem Josefem, našel v lásce k mladičké, nevinné Marii nový smysl své existence. Poprvé v životě skutečně miloval a byl odhodlán vybojovat si právo na život s milovanou ženou navzdory všem a všemu. Brzy měl však poznat, že následník habsburského trůnu má před sebou jen jednu možnou cestu: tu, kterou mu určila odvěká (a v 19. století ještě zdaleka neměnná) tradice...(oficiální text distributora)

Francouzsko-britské historické drama vypráví skutečný příběh o tragické smrti následníka rakousko-uherského trůnu Rudolfa (syn Františka Josefa I. a císařovny Alžběty/Sissi) a jeho milenky baronesy Mary Vetserové. Nedovolili jim žít spolu, ale nemohli jim zakázat zemřít spolu... Film byl nominován v roce 1970 na Zlatý glóbus za nejlepší film.(M_I_A_13)

Informace o filmu Mayerling

Režie:

Terence Young

Scénář:

Terence Young

Kamera:

Henri Alekan

Hudba:

Francis Lai

Hrají:

Omar Sharif, Catherine Deneuve, James Mason, Ava Gardner, James Robertson Justice, Geneviève Page, Andréa Parisy, Ivan Desny, Maurice Teynac, Fabienne Dali, Claude Giraud, Béatrice Romand, Howard Vernon, Alain Saury, Lyne Chardonnet, Roger Pigaut, Véronique Vendell, Bernard La Jarrige, Jacques Dorfmann, Jacques Berthier, Roger Lumont, Moustache, Charles Millot, Laure Paillette, Jean-Claude Bercq, Mony Dalmès, Friedrich von Ledebur, Jacques Ciron, Jean-Michel Rouzière

Producenti:

Robert Dorfmann

Střih:

Monique Bonnot

Scénografie:

Georges Wakhévitch

Masky:

Roger Chanteau

Kostýmy:

Marcel Escoffier

(další profese)

Mayerling (1968) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Mayerling na ČSFD

65%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/22148-mayerling/Jan Hus (TV film)

Stáhnout Jan Hus (TV film)
Shlédnout Jan Hus (TV film)

Jan Hus (TV film) (2015) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Jan Hus (TV film) (2015):

Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší.Třídílný televizní film o Janu Husovi je jedním z největších televizních projektů současné České televize nejen svou náročností, ale především svým významem. Tragický osud tohoto velikána naší historie byl naposledy převeden na filmové plátno režisérem Otakarem Vávrou v roce 1954. Spisovatelka a historička Eva Kantůrková se osudem a odkazem betlémského kazatele zabývala dlouhou řadu let. Bylo tedy nabíledni, že se právě její román Jan Hus, poprvé vydaný v samizdatu, dočká nového filmového zpracování. Tvůrci, kteří se u jeho realizace sešli, patří v Česku k nejrespektovanějším filmovým profesionálům, herce nevyjímaje. Díky nim má televizní film Jan Hus všechny atributy mimořádného filmového zážitku a je zároveň důstojnou oslavou historické osobnosti světového významu. Spisovatelka Eva Kantůrková vede diváky příběhem Mistra Jana Husa od počátku XV. století až ke kostnické hranici. Na rozdíl od tradovaného obrazu sociálního reformátora sledujeme Husovo myšlenkové a mravní drama, jež předběhlo o celé století zásadní zlom evropského vývoje. Dramatický děj je ukotven ve spletitém střetu názorů, ambicí a mocenských manipulací církevních i světských autorit – krále Václava IV., jeho bratra Zikmunda, pražského arcibiskupa Zbyňka, ambiciózních kardinálů a tří papežů, kteří si dělají nárok na pastýřský stolec a z toho titulu i na odváděné daně. Západní církev prochází těžkou mocenskou i mravní krizí. Jan Hus, Mistr Karlovy university a Betlémský kazatel, pociťuje spoluzodpovědnost za osud rozštěpené církve ve vztahu k věřícím a dospěje k přesvědčení, že jediným východiskem z úpadku je víra v živého Krista a jeho učení. Volá po mravnosti těch, kteří mají být věřícím duchovními pastýři. To zesiluje zášť ze strany vysokého kléru i konkurujících farářů. Naštěstí se Jan Hus těšil přízni královny Žofie. V kritických okamžicích to byla právě ona, kdo mohl u svého manžela Václava IV. žádat pro Mistra ochranu. Husovým opakem je vzdoropapež Baltazare Cossa, pirát, cynický kořistník, a dokonce snad i vrah. Paradoxně také v Kostnici, kde byl Hus souzen za domnělé kacířství, byl Cossa týmž koncilem sesazen z papežského stolce a uvězněn. Prapodivným nástrojem, který sehrál v pronásledování Husa mimořádnou roli, byla nesourodá koalice ambiciózního pražského kléru, žárlivých kolegů z university, včetně Husova přítele, Mistra Štěpána Pálče. Ten se v Kostnici stal dokonce jedním z hlavních žalobců. Jan Hus chtěl své přesvědčení před Kostnickým koncilem v rámci disputace obhajovat. Koncil však taková pravidla nepřijal, Husovi určil pozici obžalovaného kacíře. Konečným rozsudkem nebyl odsouzen jen on, ale i jeho předchůdce, dávno mrtvý Jan Viklef, jehož kosti nařídil tentýž koncil vykopat, spálit a popel rozptýlit v řece.Do příběhu vstupujeme ve chvíli, kdy mocenské spory králů Václava a Zikmunda sužovaly Čechy. Zikmund se chtěl zmocnit českého království, uvěznil Václava v Rakousích, nechal drancovat královský poklad, jeho Kumáni vypalovali české vesnice. A odvážný kazatel Jan Hus volal z kazatelny: „I pes, i had si chrání svůj pelech! Jsou snad Češi horší než psi a hadi?" Pak vzbouřil půlku univerzity, když sepsal apelaci všem mistrům a zemskému sněmu. Byl to on, kdo královně Žofii přinesl nabídku vlivných přátel, aby mohla pod jejich ochranou odjet do Bavor k rodině, protože by teď v Praze nebyla v bezpečí. Královna kategoricky odmítla. „Jsem česká královna, mé místo je tady!" Jan Hus veřejně kritizoval nepořádky v církvi, především způsob života Božích služebníků, například že nosí drahé šaty, nebo že vysedávají po hospodách a hrají hazardní hry. Byl přesvědčen, že hříšný kněz nemůže udělovat svátosti, nemůže být služebníkem Božím... Vysloužil si tím jejich nenávist. Stěžovali si na něj u krále, u arcibiskupa, jezdili žalovat papeži. Obviňovali ho z šíření Viklefova učení. A záviděli, že jeho Betlémská kaple byla pravidelně přeplněna věřícími, zatímco jejich kostely věřící navštěvovali jen sporadicky. Neshody na univerzitě kvůli Viklefovu učení eskalovaly a vyústily ve chvíli, kdy král Václav požádal univerzitní mistry, aby jej doprovodili na koncil v Pise. Německá část univerzity odmítla, a protože svými třemi hlasy proti jednomu německému získávala vždy většinu, král se rozhodl křivdu napravit Dekretem kutnohorským. Rozzlobení Němci na protest opustili Prahu. Viklefovo učení bylo vnímáno církevními hodnostáři jako kacířství a tomu obvinění se nevyhnul ani Štěpán Páleč. Přes Husovo varování odjel do Říma, aby se obhájil, cestou ho ale v Bologni nechal zatknout kardinál Baltazar Cossa. Když se po dlouhé době vrátil do Čech, byl to už jiný Štěpán Páleč. Jeho odvahu vystřídal strach. Mezi dosud věrnými přáteli, Husem a Pálčem, se objevily první pochybnosti a názorové neshody.Jan Hus odsoudil odpustkovou papežovu bulu a papeže nazval Antikristem. Kupčení s odpustky způsobilo velkou vlnu nevole věřících a pro výstrahu ostatním byli uvězněni tři rebelové. Rozhořčená reakce Jana Husa na jejich popravu přivolala papežovu klatbu na betlémského kazatele a na Prahu interdikt. Zákaz všech církevních obřadů, křtů, sňatků i pohřbů. To byla pohroma nejen pro středověké věřící. Jan Hus musel opustit Prahu. Ani doma, v Husinci, však nebyl v bezpečí. Přijal pozvání Jindřicha Lefla a odjel na jeho hrad, kde se mohl ukrýt. Tam ho navštívil Zikmundův posel Jan z Chlumu se vzkazem, aby Hus odjel do Kostnice, kde bude mít šanci se ze svého obvinění hájit. Královský glejt mu měl zajistit nejen osobní bezpečí, ale také možnost vystoupit s disputací před Kostnickým koncilem. Hus souhlasil, nechtěl dál žít v ústraní, jako kazatel chtěl plnit své poslání, lidem vykládat pravdu písma. Věděl, že se do Kostnice sjela církevní elita a doufal, že všichni nebudou k jeho pravdě hluší. Že by si Zikmund neuvědomil, že papež nepodléhá světské moci, tedy králi? Hus nebyl v Kostnici přijat jako host koncilu, ale jako kacíř, který se těžce provinil proti církvi a její jednotě. Kostnický biskup ho zavřel do vězení a koncil ustanovil komisi, která měla posoudit Husovo kacířství. Členem komise byl také Štěpán Páleč a zoufalý Hus se k němu obrátil s nadějí, že konečně bude vypovídat někdo z jeho přátel. Zjištění, že Štěpán Páleč patří k hlavním žalobcům, mu vzalo poslední zbytky naděje i síly.Ve svých kázáních Jan Hus zdůrazňoval, že opravdovou lásku k Bohu dokazuje jen život podle Kristových přikázání a jen takový může být služebník Boží. Připouštěl, že zbožný laik má větší právo udělovat svátosti, nežli zkažený kněz. Taková kritika církve nejenže nesmírně popuzovala její představitele, ale zároveň je děsila. Především Husův výklad Božího slova považovali za znevažování víry a církevního řádu. Věděli, že jeho vystoupení ohrožují jednotu církve. Nemocný a dlouhým vězněním vyčerpaný Hus ztrácel sílu k obhajobě, přesto se ale nevzdával naděje, že bude konečně pochopen. Ke všem žádostem o jeho propuštění z vězení byla církev netečná. Dokonce ani král Václav a král Zikmund neměli šanci zvrátit rozhodnutí Kostnického koncilu, držet Husa v žaláři a trvat na tom, aby odvolal, co kázal. Jako důkaz k jeho odsouzení měl sloužit výpis článků, které měl Jan Hus napsat ve spisu De ecclesia. Když se ale před Kostnický koncil konečně dostal pravý výpis Husových článků, komise zjistila, že Štěpán Páleč je zfalšoval. Bylo už ale nemožné, aby církev v případě Jana Husa stáhla své obvinění. Betlémský kazatel, jehož názory byly pro věřící nadějí i jistotou víry v Boha, ale nedokázal popřít sám sebe. Nemohl odvolat, co nekázal a nemohl odvolat ani to, co kázal. Byl pro církevní moc příliš nebezpečný. A proti církevní moci byli bezmocní i králové. 6. července 1415 vzplála hranice, na níž byl ke kůlu přivázán Jan Hus. Muž, který zemřel v ohni, protože žil v pravdě. Muž, kterého církev ukrutnou smrtí umlčela, aby jej lidé citovali i po šesti stech letech.(Česká televize)

Informace o filmu Jan Hus (TV film)

Režie:

Jiří Svoboda

Scénář:

Eva Kantůrková, Jiří Svoboda

Kamera:

Vladimír Smutný

Hudba:

Michael Kocáb

Hrají:

Matěj Hádek, Jan Dolanský, Milan Kňažko, Vladimír Javorský, Marika Šoposká, Michal Dlouhý, Jan Plouhar, David Novotný, Petra Špalková, Luboš Veselý, Petr Klimeš, Petr Štěpán, Tomáš Dastlík, Anna Cónová, Petr Stach, Lukáš Melník, Tomáš Karger, Petr Motloch, Petr Lněnička, Hartmut Krug, Pavel Gajdoš, Ivo Kubečka, Václav Jiráček, Ján Sedal, Václav Neužil ml., Martin Finger, Adrian Jastraban, Jaroslav Achab Heidler, Ondřej Kavan, Petr Franěk, Jiří Čapka, Hynek Chmelař, Jiří Bartoň, Justin Svoboda, Kajetán Písařovic, Rostislav Novák ml., Matouš Zah, Denny Ratajský, Lukáš Hložek, Roman Slovák, Tereza Lášková, Alois Antal, Jakub Hajner

Producenti:

Viktor Krištof

Zvuk:

Jiří Melcher

Scénografie:

Jiří Sternwald

(další profese)

Jan Hus (TV film) (2015) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Jan Hus (TV film) na ČSFD

59%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/372829-jan-hus/Johanka z Arku

Stáhnout Johanka z Arku
Shlédnout Johanka z Arku

Johanka z Arku (1999) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Johanka z Arku (1999):

Počátkem patnáctého století krvácí Francie pod nemilosrdnými údery anglických dobyvatelů. Křehká sedmnáctiletá venkovanka Johanka (Milla Jovovichová), do jejíhož dětství krutě zasáhla válka, přichází za budoucím králem Karlem VII (John Malkovich) a žádá ho o armádu. Je skutečně poslem boží vůle, jak o sobě tvrdí? Když charismatická dívka prokáže u dvora jisté nadpřirozené schopnosti, získá skutečně velení nad zbytky francouzské armády, která marně obléhá Orleans. Zoufalým útokem ignorujícím základy válečné taktiky se jí podaří Angličany překvapit a za cenu velkých ztrát nakonec zvítězit. Johanka je šokovaná krutostí války, ale věrna svému božskému poslání spěchá s nejvěrnějšími bojovníky k hradbám Paříže, aby dokončila osvobození Francie. Král vrcholně spokojený s pozvolným obratem ve válce Johanku záměrně nepodpoří. Z prosté dívky se stává nepohodlná Národní hrdinka komplikující vychytralé pikle mocipánů. Johanka je zradou vydána do rukou nenáviděných Angličanů, postavena před inkviziční soud a upálena. Podstatná část tohoto výpravného a vizuálním stylem nezaměnitelného Bessonova filmu se natáčela u nás.(oficiální text distributora)

Johanka (Milla Jovovich) byla malou holčičkou, když jí během přepadení její rodné vesnice vojáci anglické armády před očima znásilnili a zavraždili sestru. Od té doby se staly víra a modlitby její jedinou útěchou. Když Johanka dospěla, začala být přesvědčena, že k ní hovoří sám Bůh (Dustin Hoffman) a že jí vyzývá k tomu, aby se postavila do čela armády, která vyžene vetřelce a přinese její zemi mír. Johančino nezlomné odhodlání překonává původní nedůvěru jejích přátel i rodiny.(Magic Box)

Informace o filmu Johanka z Arku

Režie:

Luc Besson

Scénář:

Luc Besson, Andrew Birkin

Kamera:

Thierry Arbogast

Hudba:

Eric Serra

Hrají:

Milla Jovovich, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovich, Tchéky Karyo, Vincent Cassel, Pascal Greggory, Desmond Harrington, Timothy Bateson, Andrew Birkin, Paul Brooke, David Bailie, Gérard Krawczyk, Gina McKee, Vincent Regan, Ralph Riach, Julie-Anne Roth, Toby Jones, Jacques Herlin, Petr Vágner, David Gant, Rab Affleck, Joseph O'Conor, Dominique Marcas, Jan Pavel Filipenský, Brian Pettifer, Timothy West, Brian Poyser, Charles Cork, Quentin Ogier, Philippe du Janerand, Mélanie Page, Malcolm Rogers, Frédéric Witta, Philip Philmar, Robert Goodman, Joel Kirby, Richard Ridings, René Marquant, Bernard Grenet, Sissi Duparc, Vincent Tulli

Producenti:

Patrice Ledoux

Střih:

Sylvie Landra

Scénografie:

Hugues Tissandier

Masky:

Jana Bílková, Bohuslav Sobotka, Magali Ceyrat

(další profese)

Johanka z Arku (1999) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Johanka z Arku na ČSFD

61%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/774-johanka-z-arku/Mission to Moscow

Stáhnout Mission to Moscow
Shlédnout Mission to Moscow

Mission to Moscow (1943) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Mission to Moscow (1943):

Informace o filmu Mission to Moscow

Režie:

Michael Curtiz

Kamera:

Bert Glennon

Hudba:

Max Steiner

Hrají:

Walter Huston, Ann Harding, Oskar Homolka, George Tobias, Gene Lockhart, Eleanor Parker, Richard Travis, Victor Francen, Henry Daniell, Maria Palmer, Vladimir Sokoloff, Maurice Schwartz, Cyd Charisse, Alan Hale, Frank Reicher, Virginia Christine, Alexander Granach, Glenn Strange, Tom Tully, Mike Mazurki, Lafe McKee, Frieda Inescort, Frank Faylen, Ernie Adams, Ray Walker, Ivan Lebedeff, Jerome Cowan, Fjodor Šaljapin ml., Emory Parnell, Minor Watson, James Flavin, Frank Ferguson, Robert Shayne, Kenner G. Kemp, Forbes Murray, Sam Harris, Harold Miller, Joseph Crehan, Edmund Cobb, Mauritz Hugo, Arthur Loft, Vjačeslav Michajlovič Molotov (a.z.), Hermann Göring (a.z.), Adolf Hitler (a.z.), Josif Vissarionovič Stalin (a.z.), Winston Churchill (a.z.), Pierre Watkin, William B. Davidson, Moroni Olsen, Isabel Withers, Lisa Golm, Colin Kenny, Gino Corrado, Sam Ash, Jack Chefe, Ivan Triesault, Duncan Renaldo, John Abbott, Barry Norton, Louis Jean Heydt, Wilbur Mack, James Conaty, Victor Wong, John Maxwell, Oliver Eckhardt, Emil Rameau, Frank Puglia, Charles Lane, Edward Keane, Jack Gardner, Fred Aldrich, William Forrest, Charles Trowbridge, Warren Douglas, Helmut Dantine, Henry Victor, John Hamilton, Tina Menard, Lee Tung Foo, Rudolf Steinböck, John Dilson, John Wengraf, Eddie Kane, Paul Panzer, Christine Gordon, Adolph Faylauer, Olaf Hytten, Carl M. Leviness, René Plaissetty, Art Gilmore, Wallis Clark, Pat O'Malley, Lionel Royce, Barbara Brown, Doris Lloyd, Bill Kennedy, Harry Cording, George Davis, Herbert Heyes

Producenti:

Robert Buckner

Střih:

Owen Marks

Kostýmy:

Orry-Kelly

(další profese)

Mission to Moscow (1943) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Mission to Moscow na ČSFD

46%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/1994-mission-to-moscow/Nový Babylon

Stáhnout Nový Babylon
Shlédnout Nový Babylon

Nový Babylon (1929) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Nový Babylon (1929):

Informace o filmu Nový Babylon

Režie:

Leonid Trauberg, Grigorij Kozincev

Hudba:

Dmitrij Šostakovič

Hrají:

Tamara Makarova, David Gutman, Andrej Kudiněnko, Sergej Gerasimov, Vsevolod Pudovkin, Jevgenij Červjakov, Ljudmila Semjonova, Janina Žejmo

Nový Babylon (1929) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Nový Babylon na ČSFD

65%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/200135-novy-babylon/Fridrich Barbarossa

Stáhnout Fridrich Barbarossa
Shlédnout Fridrich Barbarossa

Fridrich Barbarossa (2009) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Fridrich Barbarossa (2009):

Itálie, 12. století. Severní část je ovládána německým císařem Fridrichem Barbarossou. Jeho snem je dobýt střední a jižní Itálii a oživit tak slavnou říši Karla Velikého. Nejprve je ale třeba potrestat město Miláno, které se jediné vzpírá císařově moci. Jeho obléhání a kruté pokoření má však dalekosáhlé následky. Rozhněvaný mladý kovář z Milána začíná vytvářet armádu 900 nespokojených mužů z různých měst - Komando smrti. Tento mladík se jmenuje Alberto da Giussano. Jeho snem je porazit císaře a vrátit svobodu Itálii. A tak přichází 29. květen 1176, kdy se na planině u Legnana postaví Komando smrti proti Barbarossově armádě...(oficiální text distributora)

Itálie dvanáctého století. Sever země ovládá německý imperátor Frederick I. Hohenstaufen, přezdívaný Barbarossa. Kromě podmaněného severu touží dobít také střední a jižní Itálii a znovuoživit slávu velké říše založené už Karlem Velikým. Jeden muž z Milána sestavil armádu devíti set mladých mužů: Společenství smrti. Ten muž se jmenuje Alberto Da Giussano a jeho snem je porazit imperátora a znovu tak získat svobodu pro země ze severu. Než však k tomu dojde, svede ještě Milán, obležený Barbarossovým vojskem, svůj boj o život.
Náš příběh začíná v době, kdy Alberto je ještě malým chlapcem a Barbarossa má vousy rudé…(dopitak)

Informace o filmu Fridrich Barbarossa

Režie:

Renzo Martinelli

Scénář:

Renzo Martinelli

Kamera:

Fabio Cianchetti

Hudba:

Aldo De Scalzi

Hrají:

Rutger Hauer, Raz Degan, F. Murray Abraham, Hristo Jivkov, Antonio Cupo, Cécile Cassel, Kasia Smutniak, Ángela Molina, Elena Bouryka, Hristo Shopov, Claudiu Trandafir, Robert Alexander Baer, Michele Russo

Kostýmy:

Massimo Cantini Parrini

(další profese)

Fridrich Barbarossa (2009) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Fridrich Barbarossa na ČSFD

45%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/269138-fridrich-barbarossa/Orel Deváté legie

Stáhnout Orel Deváté legie
Shlédnout Orel Deváté legie

Orel Deváté legie (2011) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Orel Deváté legie (2011):

Dobrodružné drama z dob římského impéria se stoupající hvězdou stříbrného plátna Channingem Tatumem v hlavní roli. V roce 140 n. l. se dva muži, římský voják Marcus (Tatum) a jeho otrok Esca (Jamie Bell), vydávají na nebezpečnou cestu na sever za hranice dosud známého světa. Dvacet let před osudnou výpravou se římská Devátá legie pod vedením Flavia Aquily vydala dobývat divoký Sever. Žádný z pěti tisíc vojáků slavné legie se z válečné výpravy nevrátil. Spolu s nimi se ztratil i zlatý Orel, jejich emblém a odznak síly. Nyní se začíná proslýchat, že Orel Deváté legie byl spatřen v divošské svatyni daleko na severu. Flaviův syn Marcus neváhá a v doprovodu svého otroka Escy vyráží do rozlehlých a neprobádaných končin kaledonských hor (dnešní Skotsko) s jasným cílem: postavit se divokým severským kmenům, obnovit čest zmizelého otce a získat nazpět posvátného Orla.(oficiální text distributora)

Děj se odehrává zhruba v polovině 2. století, v době pod nadvládou římské říše. V roce 140 se mladý římský centurion Marcus Aguila (Channing Tatum) vydává vyřešit záhadu zmizení 9. legie a zároveň očistit jméno svého otce, který byl jejím velitelem. Doprovázet ho bude pouze britský otrok Esca (Jamie Bell). Vydává se na cestu za Hadriánův val do neprozkoumaného Skotska. Bude tu muset bojovat s domorodými kmeny, očistit otcovo jméno a najít ztracený zlatý emblém Deváté legie...(zoldak)

Informace o filmu Orel Deváté legie

Režie:

Kevin Macdonald

Předloha:

Rosemary Sutcliff (kniha)

Scénář:

Jeremy Brock

Kamera:

Anthony Dod Mantle

Hudba:

Atli Örvarsson

Hrají:

Channing Tatum, Jamie Bell, Mark Strong, Donald Sutherland, Douglas Henshall, Tahar Rahim, Denis O'Hare, Dakin Matthews, Ned Dennehy, Zsolt László, Pip Carter, Gillian Bailey, Brian Gleeson, Paul Ritter, Simon Paisley Day, Jon Campling

Producenti:

Duncan Kenworthy

Střih:

Justine Wright

Scénografie:

Michael Carlin

Kostýmy:

Michael O'Connor

(další profese)

Orel Deváté legie (2011) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Orel Deváté legie na ČSFD

65%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/256731-orel-devate-legie/Kryštof Kolumbus

Stáhnout Kryštof Kolumbus
Shlédnout Kryštof Kolumbus

Kryštof Kolumbus (1992) online ke shlédnutí zdarma

Obsah filmu Kryštof Kolumbus (1992):

Moreplavec z Janova, ktorého pozná celý svet pod menom Krištof Kolumbus, má jeden veľký sen. Objaviť alternatívnu cestu do Indie. Pokiaľ je Zem guľatá, musí viesť k Indii cesta aj cez Atlantik. Potom, ako je jeho plán odmietnutý v Portugalsku, získava požehnanie španielskej kráľovnej Izabely. Už len sa vydať na cestu, ktorá však vôbec nebude jednoduchá. Odhalenie porugalských špiónov, či vzbura nespokojných členov posádky sú len špičkou ľadovca...(oficiální text distributora)

Informace o filmu Kryštof Kolumbus

Režie:

John Glen

Scénář:

John Briley, Mario Puzo, Cary Bates

Hudba:

Cliff Eidelman

Hrají:

Marlon Brando, Tom Selleck, Georges Corraface, Rachel Ward, Robert Davi, Catherine Zeta-Jones, Benicio Del Toro, Mathieu Carrière, Nigel Terry, Nicholas Selby, Branscombe Richmond, Mark Long, Christopher Chaplin, Michael Gothard, Hugo Blick, Manuel de Blas, Tailinh Agoyo, Oliver Cotton, Peter Guinness, Christopher Hunter, Steven Hartley

Kostýmy:

John Bloomfield

(další profese)

Kryštof Kolumbus (1992) ke stažení zdarma

Hodnocení filmu Kryštof Kolumbus na ČSFD

55%

Odkaz na ČSFD

http://www.csfd.cz//film/18586-krystof-kolumbus/